Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Açıklama :

Sevgili ziyaretci ! qbilisim.com kullanım ve hizmet sözleşmesini okumadan hizmetlerimizden faydalanmamanızı önemle arz ederiz. Hangi kurum veya kuruluş olursa olsun hizmet sözleşme maddelerini kesinlikle gözden geçirmeniz sizin menfaatinize olacaktır.

QBilisim Servisleri Hizmet Sözleşmesi İnternet üzerinden yapılan başvurular için geçerlidir.

Bu sözleşme, qbilisim.com'nin müşteriye tüm servislerin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Müşteri ve QBilisim.Com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır.

Taraflar:

Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "QBilisim" olarak anılacaktır. Müşteri: Bu sözleşmeyi, QBilisim'in online hosting satış bölümünde yapacağı başvuru esnasında onaylayan şahıs veya kurum.

Sözleşmenin Yükümlülüğe Giriş Ve Süresi :

Müşteri'nin QBilisim'in web sitesinden yapacağı online başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir.

Bildirimler :

QBilisim, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aitti

r.

Müşteri online kayıt esnasında ve/veya daha sonra QBilisim'e bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. QBilisim'e müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri QBilisim'e hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

QBilisim Sağlayacağı Servisler :

QBilisim, müşterinin online başvuru esnasında bildirdiği servislerin kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin kredi kartından peşin tahsilatını takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteriyi bilgilendirir.

Ücretler Ve Ödeme :

Müşteri, QBilisim hosting servisleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan servis içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her kullanım dönemi başında peşin olarak tahsil edilecektir

.

QBilisim, servis ücretlerini, müşteriye sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. QBilisim her türlü servis ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Servis ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler,QBilisim web sitesi ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşterinin QBilisim servislerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.

Müşteri bu sözleşmeyi kabul ederek,ilgili ücretlerin müşterinin kayıt esnasında bildirdiği,kredi kartı hesabından tahsil edilmesine izin vermiştir.Müşterinin servisleri herkullanım döneminden sonra,otomatik olarak yenilenerek,(ayrıca müşteri onayı alınmadan)ilgili servislerin tahsilatı kredi kartından gerçekleştirilecektir.(aksi belirtilen durumlar hariç)

Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, aylık hesap planlarında 5 iş günü önceden, yıllık hesap planlarında 15 iş günü önceden haber vermek şartı ile,QBilisim'e yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yada müşteri paneli yolu ile sonlandırabilir. Bu durumda, QBilisim, müşterinin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Sözleşmenin sona erdiği tarihte, müşterinin QBilisim'e olan borçları, sonlanma tarihinde kredi kartı hesabından tahsil edilecektir. Sözleşmenin müşteri tarafından sonlandırılması durumunda, müşteriye ait QBilisim'de bulundurulan hizmete ait bütün kayıtlar silinecektir.

Müşteri, sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca, QBilisim'e tahsilat için bildirdiği kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sorumludur. Müşteri, kredi kartının son kullanma tarihinin değişmesi durumunda, bu bilgiyi QBilisim'e iletecektir.

QBilisim, müşterinin kredi kartı hesabından tahsilat gerçekleştirilememesi durumunda, müşterinin ilgili servislerini askıya alma veya sözleşmeyi tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

QBilisim, müşterinin tercih ettiği durumlarda yada talebi üzerine, servislerin bağlı bulunduğu alan adı ile ilgili yenileme işlemlerini gerçekleştirerek, ilgili ücretlerin tahsilatını kredi kartı hesabından gerçekleştirecektir.

Müşteri'nin Sorumluluğu:

QBilisim müşteriye sağlanan web hosting yayını,web sunucu yayını ve diğer servislerin sürekliliğini sağlaması için,gerekli çabayı sarf edecektir.Bununla beraber QBilisim servislerinin müşteri ihtiyaçlarını aksi bir durum olmadıkça (müşteriden kaynaklı sistemsel sorun,müşteriden kaynaklı donanımsal sorun,müşteriden kaynaklı yedekleme sorun,müşteriden kaynaklı atak ve saldırı)kesintisizliği garanti etmez. Müşteri, QBilisim'den aldığı hizmet içerisindeki faaliyetlerinde kanunlara aykırı, yanıltıcı, saldırgan ve yasa dışı içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi durumda QBilisim, bu tür faaliet gösterilen hizmeti askıya alabilir, sözleşmeyi sona erdirebilir ve yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar.

QBilisim Kayıtlarının Geçerliliği :

Aksi belirtilen durumlar hariç, müşterinin yapacağı online işlemler ile ilgili olarak, QBilisim kayıtları geçerli sayılacaktır.

Müşteri Haklarının Devri :

Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki servislerini müşteri panelinden QBilisim'in onayı olmadan devredebilir.Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan QBilisim hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Sözleşme Sonlanması :

QBilisim, müşteriye 5 iş günü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir.

Bu durumda, müşterinin QBilisim'e ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye iade edilir.

Müşterinin bu sözleşmede veya QBilisim Servis Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, QBilisim, müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

Müşterinin kredi kartından servislerle ilgili tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda, QBilisim sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, 5 iş günü önceden haber vermek şartı ile, QBilisim'e yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yolu ile sonlandırabilir.

Servis Kullanım Şartlarının Kabulu :

Müşteri, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki "QBilisim Servis Kullanım Şartları"nı kabul etmiştir. "QBilisim Servis Kullanım Şartları"nın geçerli hali, QBilisim'in web adresinde yayınlanmaktadır.

Online Sözleşmenin Geçerliliği :

Müşterinin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, QBilisim'in http://www.QBilisim.Com adresine sahip web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, QBilisim servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

Uyuşmazlık Çözümlülüğü :

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde istanbul Asliye Ticaret Mahkemeleri ve istanbul İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Yazılım Satış Politikası:

Firmamızda Satılan Tüm yazılımlarda (Wordpress Tema, Sohbet Teması, Sohbet Apleti) 5 iş günü içerisinde iptal talebi oluşmadığı sürece hiç bir şekilde iade geçerliliği yoktur.

Sohbet Temaları (wordpress Tema) için Her Domaine 1 Lisans olarak Satılmaktadır. Tek domain için lisanslanan temalarda Lisans değişimi olmamaktadır. Lisans değişimleri için firmamız tarafından belirlenen, lisans bedelini ödemek müşteri sorumluluğundadır.

Sohbet Aplet`leri Tek Sefer Ödeme Sistemi ile satıldığı için Lisans İptali yapılmamaktadır. Lisans iptali ve geri iade için 5 iş günü içerisinde Firmamızı bilğilendirmeleri gerekmektedir.

Askıya Alınma (Hizmetin Geçici Olarak Durdurulması)

Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı QBilisim, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, e-mail, web, ftp hesaplarının tamamını durdurma hakkını saklı tutar. Bu durumun devam süresince müşteri adına e-mail, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-mail hesapları bloklanarak gelen e-mailler geri çevrilir.

Sunucularımız üzerinde gerek telif hakları gerek T.C. yasalarına aykırı içerik bulundurmak yasaktır. Sunucu üzerindeki tüm yazılımların güvenliği müşterilerimize aittir. Chmod 777 'den kaynaklanabilecek yada yazılımınız ile ilgili kaynaklanabilecek herhangi bir konuda hiçbir şekilde QBilisim sorumlu değildir. Koşulların Kabülü: Sistemimize üye olup hizmet alan tüm müşterilerimiz bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılırlar.

Çözüm Odaklı Destek

QBilisim'de ihtiyacınız olduğu anda güçlü bir ekipten destek almanın tadını çıkarın.